Handlevogn

Din handlevogn er tom.

Handlevogn

Din handlevogn er tom.
×

Varselmelding

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
2017-08-08 13:13

Hvordan bygge en sterk og lønnsom bedriftskultur?


Norsk Jobbhelserapport (Stamina 2017) peker på at så mye som 64% av oss mener det er gleden ved å gjøre en god jobb som er størst motivasjonsfaktor på egen arbeidsplass. Så hvordan kan ledere og eier sørge for at dette gjelder deres arbeidsplass, og ikke minst få det til å vare? Jo, ved ved å bygge en sterk og lønnsom bedriftskultur!

Hvorfor er det viktig å jobbe med bedriftskultur?

Alle bedrifter, små og store, har en kultur. En kultur forteller noe om hvordan ting gjøres hos "oss". Man kan kalle det bedriftens DNA.

En positiv kultur kan føre mye godt med seg og gir en gevinst for bedriften, som:

  • trivsel
  • effektivitet
  • økt lønnsomhet

dette er bare noen av fordelene en sterk og positiv kultur fører med seg, en negativ kultur kan gi det motsatte.

For eksempel har trivsel mye å si for sykefraværet eller for motivasjonen til den ansatte som igjen kommer til uttrykk i bedriftens leveranser. Hvilke forpliktelser ansatte føler for sin egen arbeidsplass kommer gjerne av hvordan man har det når man er på jobb. Dette måles ut i fra egen erfaring (såkalt virkelighetsoppfatning) som stammer fra hvordan kulturen er bygget opp i klinikken.

Kulturen som finnes i bedriften kommer til uttrykk i hvordan ansatte behandler kundene, hvor effektiv man er i sine oppgaver og hvordan man agerer kollegialt. Dersom fokus ligger i å oppnå en positiv kultur kan dette skape gevinst i flere ledd og på den måte øke lønnsomheten til bedriften. 

Før vi går inn på hva som skal til for å bygge en sterk kultur for din bedrift skal vi raskt gi en forklaring på hva kultur faktisk er, og hvordan det oppstår:

Det finnes flere definisjoner på hva god bedriftskultur er, men i all hovedsak har de i utgangspunkt i det samme. Nemlig det at bedriftskultur er noe som bygges over tid, det kommer fra normer og verdier og de virkelighetsoppfatninger fra menneskene som jobber i bedriften. Disse igjen skaper en felles delt oppfatning. 

I en bedrift oppstår det og det dannes et sett med normer som over tid blir en del av virkeligheten for hvordan ting gjøres hos «oss». Denne virkeligheten blir en del av arbeidsdagen til de som er en del av bedriften. Normer, samspill og regler blir en virkelighet som forplanter seg dypt i bedriftens «ryggmarg». Fra et ledelsesperspektiv forsøker man å bygge kulturen ut i fra de verdier som bedriften står for. 

Selv om klinikken jobber for å bygge opp et sett med normer så vil dette kunne påvirkes av de ansatte selv som bygger sine egne normer og på den måten skaper en kultur i kulturen. Dette kalles sub-kulturer og kan eksistere i både større og mindre selskaper. Slike sub-kulturer oppstår gjerne av seg selv og er vanskeligere å avdekke. 

Hva består bedriftskultur av?

Kulturen kan deles inn i to grunnleggende komponenter: kulturinnhold og kulturuttrykk. 

Kulturinnhold er det nettverket av betydninger, meninger og modeller av og for handling som definerer innholdet i kulturen, og som kan sies å befinne seg i medlemmenes hoder, slik som normer, verdier og virkelighetsoppfatning

Kulturuttrykk er synlige manifestasjoner av kulturinnholdet, og blir dermed de handlingsmønstre, objekter, strukturer, ritualer, seremonier, symboler og den praksis som kulturinnholdet kommer til uttrykk i -og som igjen er med på å påvirke kulturinnholdet. Slike som f.eks. rutiner, prosesser og symboler for bedriften.

I det daglige vil nok ikke flere legge merke til om det finnes et skille mellom innhold og uttrykk i kulturen. Kulturen har en tendens til å smelte inn i den daglige flyten av gjøremål og det er ikke sikkert man reflekterer så mye over det. Det er først når det ikke fungerer at man begynner å legge merke til at kulturen har snudd mer mot en ukultur. 

Så hvordan kan man bygge en arbeidskultur som er sterk nok til å vare?

For å bygge en sterk kultur er det flere faktorer som må på plass og som spiller en viktig rolle. Fellesskap og enighet er to sentrale faktorer når man jobber med å skape en sterk og god kultur som er levedyktig i flere generasjoner. Denne vil alltid kreve justering da det er en prosess og det er visse muligheter for at det danner seg egne sub-kulturer, samt at det alltid finnes rom for fri tolkning og egne oppfatninger som forplanter seg ut i bedriftens kultur. 

Under presenteres et sett med antakelser og kriterier som gir muligheter for å påvirke bedriftskulturen. 

screen_shot_2016-07-11_at_13.46.26.png

Vil du vite hvordan din bedrift kan oppnå en sterk og lønnsom bedriftskultur - kontakt oss her