Handlevogn

Din handlevogn er tom.

Handlevogn

Din handlevogn er tom.

Forretningsstrategi - en innføring

Forretningsstrategi - en innføring


Kursoversikt:

Kursbeskrivelse: 

Dette kurset tar utgangspunkt i hva en forretningsstrategi er, og hvordan man systematisk går frem for å definere en strategi. 

Målgruppe: 

Målgruppen er hovedsakelig ledere. Men enhver arbeidstaker kan dra nytte av kurset ved å få et innblikk i hvordan man jobber med å utvikle en overordnet forretningsstrategi.

 Mål med kurset: 

Kunnskapsmål: Deltakeren skal sitte igjen med kunnskap om forretningsstrategi som begrep, og vite noe om hvordan man jobber med utvikling av en strategi. 

Effektmål: Deltakeren skal kunne benytte begrepet som et verktøy i arbeidshverdagen for å jobbe strategisk, målrettet og effektivt. 

Holdningsmål: Deltakeren skal sitte igjen med en forståelse av hva forretningsstrategi er, og hvorfor den er viktig i forhold til nedfelte mål for bedriften. 

Leksjoner

Hvordan jobbe med utvikling av strategi

Varighet:
45 minutes
Nivå:
Begginer

Strategi er blitt viktigere enn noen gang nå som tidene stadig er i endring. Forbrukeratferden har endret seg betydelig over årenes løp og den yngre generasjonen som har vokst opp med mer teknologi og informasjon tilgjengelig konstant. Dette gjør at klinikkene også må følge med for å tilfredsstille de behovene som pasientene har. 

Disse behovene må innlemmes i klinikkens strategi for å planlegge for morgendagens pasienter. 

Hvordan bruke funnene videre i strategien

Varighet:
45 minutes
Nivå:
Begginer

De funnene man har gjort seg gjennom første delen av kurset er med på danne det videre grunnlaget for utarbeidelsen av din klinikk sin strategi, og det er av betydning at man benytter disse riktig. 

 

Kursoversikt

Pris
1550.00
. - NOK
Kurskategori
Ledelse
Kurstype: E-læring
Leksjoner: 2
Kurs Sertifikat
No
Lærer

Silje Breivi Bøe

Biografi

Har en master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, med fordypning i Didaktikk og Organisasjonslæring.

Hun har bakgrunn fra opplæringsavdelingen i Vinmonopolet, og HR utvikling i Color Line.

Les mer